Код об'єкту: bu-18190
$19 000
Код об'єкту: bu-18161
$16 990